פנקס חברים

גבעתייםמנהל מחלקת אירועים סידוב ליאור 054-2402937 liors@givatayim.muni.il