נובמבר ב10, 2021

Take a break and read all about it

כללי

נוהל בחירות להנהלת איגוד מנהלי התרבות – כפר בלום 2021

בחירות להנהלהבחירות להנהלת איגוד מנהלי התרבות ברשויות המקומיות יתקיימו במסגרת הכנס השנתי ביום שלישי,21.12.2021, בהמשך להחלטת הנהלת האיגוד מתאריך 27.07.2021. …

כללי

קורס הכשרת מנהלי אירועים שאינם דורשים רישוי

פרטים נוספים בקרוב

כללי

הכנס השנתי של מנהלי אי גוד התרבות

הכנס השנתי של איגוד מנהלי התרבות ברשויות המקומיות 21-23.12.2021 מעלות תרשיחא

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch