חברי האיגוד

מטרות האיגוד

  • לדאוג לטיפוח ולשיפור רמתם המקצועית של מנהלי התרבות בשלטון המקומי ובגופים עירוניים

  • לדאוג לחיזוק ולהפצת התרבות והאמנות

  • לקיים מפעלי תרבות ע"פ החלטתו

  • ליעל ולאגם משאבים לפיתוח אירועי תרבות

  • "לסייע בקידום חקיקה בתחום "חוק התרבות

  • להשפיע בקביעת סדרי עדיפויות לאומיות ומקומיות בתחומי תרבות ואומנות

  • לפתח תוכניות לימודים לבעלי תפקידים לשיפור רמתם המקצועית של מנהלי התרבות

  • לסייע בבעיות הפרט של חברי האיגוד

  • (להיות בקשר עם ארגוני המעסיקים (הסתדרות , מרכז השלטון המקומי וכיו"ב