פרוטוקולים

פרוטוקולים

פרוטוקול ועדת בחירות מיום 13.11.18 

ישיבת הנהלת איגוד מנהלי תרבות מיום 13.2.19 

ישיבת הנהלת איגוד מנהלי תרבות מיום 14.4.19 

ישיבת הנהלת איגוד מנהלי תרבות מיום 13.5.19 

ישיבת הנהלת איגוד מנהלי תרבות מיום 26.6.19