שלי להמן

מנהל המחלקה לתיאום בין אגפי ופרויקטים מיוחדים

  • ירושלים