מי אנחנו?

איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות מאגד למעלה מ-300 חברות וחברים העוסקים בתחומי התרבות במסגרת הרשות המקומית – מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.  

האיגוד הוקם בשנת 2000 על מנת לפתח ולקדם את התרבות והאמנות בישראל, ולאפשר לחבריו לתרום לעשייה וליצירה בתחומי התרבות והאמנות ברשות שבה הם פועלים.

האיגוד פועל בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי בישראל.

מטרותיו של האיגוד:

 • לדאוג באופן רשמי להכשרתם המקצועית של מנהלי התרבות ברשויות המקומיות.
 • לבסס הכרה במקצועיותם של מנהלי התרבות ברשויות המקומיות ע"י המוסדות הרשמיים של מדינת ישראל והשלטון המקומי.
 • לפעול למען עידוד, חיזוק והפצת התרבות והאמנות בישראל.
 • לקדם חקיקה בתחום התרבות, יצירתה והפקתה  בארץ.
 • להשפיע על קביעת סדרי עדיפויות לאומיות, אזוריות ומקומיות בתחומי התרבות והאמנות.
 • לייעץ ולסייע לחברי האיגוד.

בין היתרונות מהם נהנים חברי האיגוד:

 • חשיפה לתופעות עכשוויות בתחום התרבות בארץ ובעולם.
 • קשר ישיר עם מקבלי החלטות ומנהלים בתחומי התרבות והאמנות בישראל.
 • השתלמויות וכנסים בהשתתפות מרצים מובילים בתחומי התרבות.
 • שולחן עגול – למידת עמיתים: חשיבה יצירתית משותפת, שיח אחיד וחלוקת ידע מעודכן ורלוונטי מהמכנה הרחב של החברה הישראלית באמצעות מפגשים בין חברי האיגוד בערים, מועצות אזוריות, קיבוצים, מושבים ויישובים אחרים בחברה היהודית והערבית בישראל.
 • עידוד וקידום של תחום התרבות בזמני משבר עולמי, לאומי ואזורי (כדוגמת קורונה או משבר בטחוני).

הישגי האיגוד בשנים האחרונות:

 • האיגוד פעל לפתיחת מסלול מנהלים לתואר ראשון במכללת ספיר.
 • חברנו לחברת Google  ויצרנו קורס משותף לשיווק ואירועי תרבות דרך YouTube שכלל נסיעה לפריז למשרדי התרבות של גוגל העולמית.
 • הגדלנו את מספר הרשויות השותפות לדרך.
 • טיפחנו שותפות מקצועית עם משרד התרבות, מרכז השלטון המקומי, מפעל הפיס, קרנות ואיגודים דומים בחו"ל.
 • הרחבנו את היקף ההשתלמויות וההכשרות.
 • נכנסנו לערוצי פעולה חדשים הנוגעים לעבודת הרשויות כגון זכויות יוצרים, תשלום לאמנים וספקים, קשרים בינלאומיים, ייצוג במשרדי ממשלה וכדומה.
Print Friendly, PDF & Email