הנהלת האיגוד

יורם ברוורמן

יו"ר האיגוד

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

יאיר נגיד

סגן יו"ר ראש תחום קשרי ממשל

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

אבנר עוז, רותם אדוט, דליה אוסידון, מוטי מלכא, אורן טאויל, אלון שמידט

חברי ועדה

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

אריה ימיני

סגן יו"ר ראש תחום קשרי שלטון מקומי

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

אבנר עוז, רותם אדוט ,דליה אוסידון, מוטי מלכא, אורן טואיל, אלון שמידט

חברי ועדה

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

שאבי מזרחי

סגן יו"ר וראש תחום גיוס משאבים, פיתוח אירגוני וחסויות

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

מאופק חלאילה

סגן יו"ר וראש תחום גיוס חברים מהמגזר הערבי

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

שלמה טולדו

מזכיר האיגוד

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

עירית פרנק, אבנר עוז, נחום לנגסם, מירה שטיינר, שרה גוטפלד

ועדת דוברות יח"צ ופירסום - חברי ועדה

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

שלומית דגן

יו"ר ועדת השתלמויות

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

דליה חרל"פ, שרה גוטפלד, נחום לנגסם, שלמה טולדו, אבי חן, רחל הר זהב, דליה אוסידון, מוואפק חליאלה, אלון שמידט, אבנר עוז, איציק אשכנזי, סימונה גרושקה

חברי ועדה

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

שלי להמן

יו"ר ועדת קורסים וקשרי אקדמיה

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

יניב בוגנים מוואפק חליאלה, סימונה גרושקה, שרה גוטפלד

חברי ועדה

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

שרה גוטפלד, דליה חרל"פ

ועדת תחום תושבים ותיקים

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

אלון שמידט

יו"ר ועדת מנגנון, תקנון ואתיקה

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

שלי להמן נחום לנגסם, שרה גוטפילד, מוואפק חליאלה

חברי ועדה

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

---

יו"ר ועדת קשרי חוץ

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

שלמה טולדו

סגן ועדת קשרי חוץ

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

שלמה טולדו, דליה חרל"פ, סימונה גרושקה, יניב בוגנים, שלומית דגן, אורלי עדני, מוטי מלכא

חברי ועדה

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

מוטי מלכא

יו"ר ועדת היכלות ומשכנות תרבות

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

---

חברי ועדה

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים

חיים בן שמעון, יגאל קמה

ועדת ביקורת

מנהל אגף תרבות ואמנויות
ירושלים