תקנון האיגוד

איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות הוקם בשנת 2000 כארגון ארצי במטרה לפתח ולקדם את תחום התרבות בישראל ולהשפיע על גיבוש ומימוש יעדי מדיניות התרבות בישראל ברמה הארצית והמקומית.

לאחרונה עודכן תקנון האיגוד והוגדר מחדש תהליך בחירת חברי ההנהלה ובעלי התפקידים.

Print Friendly, PDF & Email