תקנון האיגוד

איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות הוקם כארגון ארצי במטרה לתרום ולהשפיע על גיבוש ומימוש יעדי מדיניות התרבות בישראל ברמה הארצית והמקומית.

לאחרונה תקנון האיגוד עודכן, והוגדר מחדש תהליך בחירת חברי ההנהלה ובעלי התפקידים