חיים (חבש) בן שמעון

יו"ר ועדת ביקורת

  • ירושלים